Information om ekonomin

Styrelsen har nu haft höstens första möte. På kontot finns, efter senaste tidens försäljningar av hyresrätter, drygt 5.5 miljoner kronor.

Styrelsen har beslutat att avvakta i dagsläget med att göra någon större amortering. Belåningsgraden är redan låg och vi vill se över framtida åtgärder och renoveringar i fastigheten. Vi tycker det är rimligare att betala dessa med egna medel, än att amortera nu och inom en snar framtid behöva ta upp nya lån för att betala en större åtgärd. Sådan översyn pågår, just nu inhämtar vi offerter inför eventuell åtgärd/byte av badrumsfönstren.

Det pågår också inhämtning av offerter för balkongtvätt, detta hade vi tänkt få gjort under sommaren men har tyvärr blivit fördröjt.