Information om ekonomin

Styrelsen har nu haft höstens första möte. På kontot finns, efter senaste tidens försäljningar av hyresrätter, drygt 5.5 miljoner kronor.

Styrelsen har beslutat att avvakta i dagsläget med att göra någon större amortering. Belåningsgraden är redan låg och vi vill se över framtida åtgärder och renoveringar i fastigheten. Vi tycker det är rimligare att betala dessa med egna medel, än att amortera nu och inom en snar framtid behöva ta upp nya lån för att betala en större åtgärd. Sådan översyn pågår, just nu inhämtar vi offerter inför eventuell åtgärd/byte av badrumsfönstren.

Det pågår också inhämtning av offerter för balkongtvätt, detta hade vi tänkt få gjort under sommaren men har tyvärr blivit fördröjt.

Tvättstugebokning

Nu ska tvättstugebokningen online fungera igen.

Felet var att det blev strömavbrott vilket gjorde att routern startade om. När routern startade om fick den en ny IP-adress som bokningssidan inte kände igen/hittade. Vi har efter kontakter med Bergs lås och nätleverantör nu fått hjälp att fixa felet. Förhoppningsvis har vi också ordnat så att felet inte uppstår igen vid nytt strömavbrott, men vid ev nytt strömavbrott gå gärna in efteråt och försök boka. Om det då inte fungerar gör en felanmälan. Den driftsäkraste lösningen, att ha en fast IP-adress, fungerar tydligen inte när det är stadsnät så finns risk att det blir fel igen.

Hyresrätter

Föreningen har för en tid sedan sålt en hyresrätt på 2 rok för 2,9 miljoner.

Snart kommer ytterligare en hyresrätt på 1 rok komma ut till försäljning.

Styrelsen har ännu inte beslutat vad vi ska göra med dessa pengar, men en större amortering för att minska föreningens lån ytterligare kommer troligen att ske.