Försäkring och skadedjur

Vi har IF som försäkringsbolag. Föreningen har tecknat bostadsrättstillägg för alla bostadsrättsinnehavare. Alla måste dock fortfarande teckna en egen hemförsäkring. If kontaktas bäst via hemsidan https://www.if.se/privat

Vi har även skadedjurstillägg hos Anticimex. Vid skadedjursangrepp kontakta Anticimex på 075-245100.