Sophantering

Sopor slängs i behållare som står utanför fastighetens framsida. Det finns en behållare för brännbart avfall och en för matavfall.
I den för matavfall får förstås endast mat slängas och man måste använda de bruna papperspåsar som finns i cykelrummet i källaren, det inre rummet. Matavfallsbehållaren är låst. Vill du ha en nyckel till matavfallsbehållaren? Kontakta styrelsen.

Vi har också källsorteringsbehållare för glas och papper.

Sopbehållarna ägs inte av föreningen enbart utan av Sopsamfälligheten Domsagan där flera föreningar samt Familjebostäder i närområdet ingår och delar på kostnaderna. Detta innebär att vi får slänga sopor även i andra gemensamma behållare i närområdet (inte de som är privata för enskilda föreningar) och andra boende i området som tillhör Sopsamfälligheten får slänga i “vår” behållare.

Senaste året har Sopsamfällighetens kostnader ökat på grund av att vissa personer ställer grovsopor vid sopbehållarna, vilket förstås inte är tillåtet.

Föreningen har inget grovsoprum och det är absolut förbjudet att ställa grovsopor i källaren eller andra gemensamma utrymmen pga brandfara samt kostnader för bortforsling som drabbar föreningen.

1-2 gånger per år brukar föreningen hyra in en container för att slänga avfall från föreningens städdagar samt för att ge medlemmarna en möjlighet att göra sig av med grovsopor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.