Andrahandsuthyrning

  • Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste du lämna in en ansökan och få godkänt från styrelsen. Under fliken Dokument i huvudmenyn hittar du ansökningsblankett att skriva ut. Blanketten lämnas i styrelsens brevlåda i port 30. Du kan också scanna in ansökan och maila oss. Vi återkommer med besked efter nästkommande styrelsemöte.
  • Vi beviljar andrahandsuthyrning för maximalt 1 år i taget.
  • När den godkända tiden börjar närma sig sitt slut är det ditt ansvar som bostadsrättsinnehavare att inkomma med ny ansökan om du ämnar fortsätta att hyra ut. Inga påminnelser utgår från styrelsen. Icke-godkänd andrahandsuthyrning är inte tillåten och kan leda till att bostadsrätten anses förverkad, det vill säga att du sägs upp och måste flytta.
  • För alla andrahandsuthyrningar som beviljas från och med 181210 tar vi ut en avgift på 10 % av det prisbasbelopp som enligt socialförsäkringsbalken gäller vid tidpunkten för ansökan om andrahandsuthyrningen och betalas av bostadsrättshavaren. Om en lägenhet upplåts i andra hand under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften för andrahandsupplåtelsen efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.
  • Kom ihåg att du som lägenhetsinnehavare är ansvarig för att informera din hyresgäst om vad som gäller i fastigheten avseende till exempel sophantering, tvättstugan etc. Du är också ansvarig för din hyresgäst gällande exempelvis störningar.
  • Vi följer bostadsrättslagen när det kommer till att bevilja / avslå andrahandsuthyrning. Läs mer på http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Bostadsratt/
  • Vi tillåter inte korttidsuthyrning à la Airbnb.