Tvättstugebokning

Nu ska tvättstugebokningen online fungera igen.

Felet var att det blev strömavbrott vilket gjorde att routern startade om. När routern startade om fick den en ny IP-adress som bokningssidan inte kände igen/hittade. Vi har efter kontakter med Bergs lås och nätleverantör nu fått hjälp att fixa felet. Förhoppningsvis har vi också ordnat så att felet inte uppstår igen vid nytt strömavbrott, men vid ev nytt strömavbrott gå gärna in efteråt och försök boka. Om det då inte fungerar gör en felanmälan. Den driftsäkraste lösningen, att ha en fast IP-adress, fungerar tydligen inte när det är stadsnät så finns risk att det blir fel igen.