Aktuell information för boende

Skadat träd med mera

Fastighetsskötaren Jensen har påtalat ett skadat träd utanför port 30. Trädet kommer att tas ner.

Den dåliga lukten i källaren är åtgärdad av Jensen, oklart vad det rörde sig om.

Bergs Lås kommer komma snart och försöka åtgärda det icke-fungerande nätverket som gör att vi inte kan boka tvättid på nätet. Det går inte heller att ordna med nya nyckelbrickor hos Bergs så länge vi inte har nätverk.

Vi planerar att ha en omgång med brandvarnaruppsättning i lägenheterna under våren, återkommer med tid och info.

Webbokningen

Återigen är det problem med webbokningen till tvättstugan. Detta beror på nätverksproblem. Vi jobbar på att lösa det men det kan ta lite tid. Tills vidare gäller bokning via tavlan i källaren.

Extrastämma, lukt

Vid kvällens extrastämma närvarade 13 medlemmar. 2 medlemmar röstade via fullmakt. Stämman röstade ja till att godkänna det förslag till ändring av stadgarna som lagts fram av styrelsen.

Vi är många som har noterat en otrevlig lukt i källaren. Jensen är vidtalade och vi hoppas att de kan titta på det snarast.

Sommartid

Vid årsstämman avgick Jessica Jonsson och Nathalie Gesien valdes in på hennes plats. Tack för din insats Jessica och vi hälsar Nathalie välkommen.

Nu går styrelsen på sommarledighet. Vi kollar mailen men svarstider kan vara längre än vanligt och icke-akuta ärenden kommer få vänta till höstens första möte som blir 27/8.

Glad sommar till alla boende i brf Domsagan 1!

/ Adis, Nathalie, Christel och Kajsa

Tack alla som kom på städdagen!

Idag var det städdag och vi hann med att skruva ihop en trädgårdsgrupp samt ta fram den som tagits in i höstas. Det finns nu en grupp med 4 sittplatser vid port 30 och en i lilla trädgården bakom häcken vid port 24.

Det har också plockats skräp. Vi har rensat, gödslat och vattnat i och kring pallkragarna vid port 26. Källaren har städats inklusive styrelserummet. Vi har också ägnat en bra stund åt att försöka få igång bredbandet med hjälp av Bahnhof per telefon vilket resulterade i att det nu kommer att skickas en tekniker. Så håll tummarna för att vi snart kan boka tvättid via nätet igen.

Det hela avslutades med fika för de som var kvar.

 

Städdag och container

Årets städdag blir söndag 20:e maj kl 10. Föreningen bjuder på fika. Vi hjälps åt att städa upp skräp på gården, ställa ut utemöbler med mera. Kom och fixa fint och umgås med dina grannar!

18:e-20:e maj kommer en container för grovsopor att finnas uppställd utanför port 30. Precis som tidigare gånger är den låst med hänglås med kod och koden är samma som till portarna.

Vi påminner igen om att man inte får slänga elavfall (alltså allt med sladd) eller miljöfarligt avfall (glödlampor, batterier, målarfärg, kemikalier med mera). Mycket viktigt! Man får tänka på att alla boende ska ha möjlighet att få plats med sina grovsopor. Har man väldigt mycket eller utrymmeskrävande saker såsom stora möbler får man åka till tippen själv.

Problem med webbokning tvättstugan

Det går just nu inte att boka tvättid via webben. Felsökning pågår och vi hoppas att detta ska fungera snart igen.

Tillägg 180501: Problemet är fortfarande inte löst. Vi jobbar så fort vi kan för att det ska fungera igen.

Tillägg 180619: Tekniker från Bahnhof ska ha varit här men vi har inte fått någon återkoppling och det hela fungerar fortfarande inte. Vi ligger på så gott vi kan och hoppas att det löser sig snart. Tills vidare gäller bokning via skärmen i källaren.

Nyhetsbrev ute

Nu är det senaste nyhetsbrevet utskickat per mail till de som anmält sin adress till oss. Om du bor i föreningen och inte fått något nyhetsbrev kan du maila till brfdomsagan1@live.se så lägger vi till dig i listan!