Aktuell information för boende

Vårstädning

En del minns säkert med bävan förra årets vårstädning, då snön vräkte över oss. I år hade vi lite mer tur med vädret, och kunde med bättre humör genomföra den årliga uppsnyggningen av våra gemensamma ytor. Några krattade och röjde på baksidan av huset. Ett par personer fyllde på jord och gödsel i de nya pallkragarna utanför port 26, som snart ska utgöra föreningens gemensamma örtträdgård. Ett gäng yngre föreningsmedlemmar strök runt huset och i källargångarna och samlade ihop skräp. Själv var jag med i den lilla grupp som ansträngde sig kanske lite generande mycket för att montera ihop föreningens nya grill – men nu står den färdig.

Efter några timmars arbete samlades vi alla på baksidan och grillade korv och drack saft. Grillen fungerade mycket bra!

Värmen, elen, avgiften och koden

Hej!

Det har varit kallt i fastigheten, som många har märkt. Vi har haft ett tekniskt fel på en utetempgivare, men det är nu åtgärdat. Vi har också haft driftstörningar med elen i ett fåtal lägenheter. Det beror på att vårt gamla elsystem är uråldrigt – och det därför inte en dag för sent att byta ut det! Arbetet med det pågår, och merparten är färdigt. Det som återstår är dels Fortums arbete med fastighetens anslutning till nätet, dels att placera om lägenheternas mätartavlor ner till källaren. Det senare innebär att elektrikerna kommer att behöva tillträde till lägenheterna någon gång efter helgerna.

Styrelsen har beslutat att höja avgifterna för bostadsrätter för det kommande året. Från och med den 1 januari 2013 är de nya avgifterna 635 kronor per kvadratmeter och år. Det är en höjning med 7 procent från de avgifter som sattes 2010 och som vi kunnat hålla oförändrade under 2011 och 2012. Höjningen görs dels för att täcka årliga kostnadsökningar, dels för att de senaste årens ekonomiska resultat visat att föreningen har högre kostnader än inkomster. Det försöker vi åtgärda också genom att se över våra kostnader.

Vi vill slutligen påminna om att portarna inom kort kommer att hållas låsta också under dagtid. Koden står i ett utskick som delats ut i dag den 8 december. Den fungerar 06:00–21:00. Passerbrickorna fungerar dock under dygnets alla timmar.

Hälsningar styrelsen

Föreningsstämma

Nu är årets föreningsstämma till ända. Bland annat beslutade vi om en ny sammansättning till styrelsen. Kai Cravelin avgår som ordinarie ledamot, och Mikael Håkansson avgår som suppleant. Vi tackar för deras engagemang! Nya i styrelsen är Arne Nordström (ordinarie) och Christel Redner Skoog (suppleant). På stämman diskuterade vi också föreningens ekonomi och vår sophantering.

Som medlem i föreningen kan du alltid föreslå vad styrelsen ska fokusera sitt arbete på under året. Det går att lämna en lapp i brevlådan i port 30, eller mejla till styrelsen@domsagan.se. Och så kan du förstås tala med någon av styrelseledamöterna (klicka här för att se en aktuell lista över dem).

Stämman avslutades med bullar, kex och kaffe. Stämmostämningen var på topp, och regnet forsade ner utanför fönstret denna ganska ruggiga junilördag.

Vårstädning i snöstorm

Dagens vårröjning gick bra under omständigheterna. Vädergudarna tycks dock ha missuppfattat att det är den 14 april i dag, och vräkte därför ner snö på oss som skulle slänga gammalt skräp i containern som föreningen hyrt över helgen. Nu är containern i alla fall packad och deltagarna samlades efteråt för fika i styrelserummet. I morgon hoppas vi få se gräsmattorna igen. Eventuellt ska vi hitta ett nytt datum för en gemensam vårstädning utomhus.