Relining igen

Alla har fått information i sina brevlådor angående relining. Vi väntar fortfarande på datum gällande när omkoppling av rör sker (då man inte får använda avloppet alls). De som måste tömma/röja i sina förråd har fått separat information. Har du inte hört något från styrelsen måste du alltså inte röja i ditt förråd.