Relining färdig

Reliningen av rören under huset är färdig sedan några veckor. Förutom ett par läckor från de tillfälliga rören gick allt bra, även om det pga sjukdom hos entreprenör drog ut på tiden.

Tack för gott samarbete och tålamod!

Relining igen

Alla har fått information i sina brevlådor angående relining. Vi väntar fortfarande på datum gällande när omkoppling av rör sker (då man inte får använda avloppet alls). De som måste tömma/röja i sina förråd har fått separat information. Har du inte hört något från styrelsen måste du alltså inte röja i ditt förråd.

Relining av rör

Som ni har sett så gräver Jensen kring huset. Detta är del 1 i vår relining av avloppsrören under huset. Man gräver för att avleda regnvatten bättre.

Själva reliningen kommer ske i slutet av sommaren / efter sommaren. Mer info kommer när det närmar sig.

Sommartid

Vi i styrelsen går nu in i sommarläge och har vårt nästa möte 17/8. Vi nås som vanligt på mailen brfdomsagan1@live.se men svarstiderna kan vara längre än vanligt pga ledighet. Hoppas på er förståelse för detta. Om det är något brådskande kan man alltid kolla om Jensen kan hjälpa till, de är på plats hela sommaren.

Trevlig sommar!

Årsstämma

Nu har vi haft årsstämma. Protokoll från denna samt årsredovisning finns under fliken dokument. Igår var det städdag, tack alla som kom och fixade på tomten!

Radonmätning

Det har blivit dags för ny radonmätning.

Avisering till berörda lägenheter kommer ske vecka 48. Firman heter Breda blick. Utplacering av mätpuckar kommer ske vecka 50 och mätpuckarna ska ligga utplacerade i lägenheterna under 3 månader.

Ny energideklaration är också på gång.

Förråd uthyres

Det finns ett ledigt förråd i källaren. Cirka 15 kvm stort, ståldörr, fönster med galler. Kvartalshyra 2175 kr (725 kr/månad). Tillgängligt från och med nu.

Är du intresserad? Kontakta styrelsen på brfdomsagan1@live.se

Sommar

Hej alla boende i brf Domsagan 1!

Nu är det sommar och även vi i styrelsen är lediga. Det betyder längre svarstider på mailen och att allt som inte är akut får vänta till höstens första styrelsemöte 20/8.

Tänk som vanligt på att alla fel i fastigheten anmäls till Jensen v g se flik Felanmälan.

På sommaren är många bortresta och bra om vi alla hjälps åt att hålla koll i portarna för att minska risken för inbrott.

Trevlig sommar! Önskar Styrelsen Domsagan 1

Årsstämma

Datum för årets föreningsstämma blir måndag 27e maj 2019 klockan 19.00.

Kallelse är utlämnade till alla brf-medlemmar samt sitter i portarna.

Årsredovisning finns att läsa under fliken Dokument, läs gärna innan stämman.