FAQ

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågor som inkommer till styrelsen. Har du någon fråga som du inte får svar på här är det bara att maila till styrelsemailen.

Fråga: Jag har inte fått min avgiftsavi för den här månaden. Vem ska jag kontakta?

Svar: Du ska inte maila styrelsen. Vår ekonomiska förvaltare Botema ansvarar för sådana frågor. Kontakta dem på 08 – 32 74 60 eller maila info@botema.se.

Fråga: Kan jag betala min avgift med autogiro? 

Svar: Ja det går. Kontakta Botema enligt ovan.

Fråga: Får jag hyra ut min bostadsrättslägenhet i andra hand?

Svar: Ja, om du inkommer med en ansökan om detta och styrelsen godkänner andrahandsuthyrningen. Se flik Andrahandsuthyrning i huvudmenyn för all information.

Fråga: Vad ska jag göra om jag upptäcker ett fel i fastigheten? Räcker det med att maila styrelsen?

Svar: Du ska göra en felanmälan antingen elektroniskt eller via telefon till fastighetsförvaltaren Jensen. Kontaktinfo hittar du under fliken Felanmälan i huvudmenyn. Det räcker inte med att maila styrelsen, då styrelsemailen inte kollas dagligen. Det är allas ansvar att meddela fastighetsskötaren vid fel i fastigheten!

Fråga: Får jag renovera eller bygga om i min lägenhet som jag vill utan att meddela styrelsen innan?

Svar: Ytskiktsrenovering och renovering/utbyte av inredning (garderober, innerdörrar, köksinredning etcetera) får du utföra utan att fråga styrelsen. Vad gäller köks- och badrumsrenoveringar som kräver ändrade vatten- och avloppsledningar behövs styrelsens godkännande. Vill du riva eller flytta en vägg vill vi att du kollar med styrelsen först. Bärande väggar får förstås aldrig röras.

Renoveringar eller ombyggnationer som inverkar menligt på lägenhetens ventilation, till exempel att sätta ett köksskåp framför ventilationslucka, är ej godkända. Man får inte heller ansluta köksfläkt till ventilationen.

Är du osäker så är det alltid bättre att kolla med oss eller fastighetsskötaren Jensen först!

Fråga: Hur ska jag gå till väga om jag vill ha en extra nyckel eller en extra portbricka?

Svar: Du ska kontakta Bergs lås, Rågsvedsslingan 10, 12465 Bandhagen, telefonnummer 08-863030, hemsida www.bergslas.se.

Styrelsen har ett antal extra brickor i styrelserummet. Kontakta styrelsen om du vill ha en sådan (gratis). Därefter måste du uppsöka Bergs lås för programmering. Programmering kostar 100 kr (2018). Om du inte har med dig bricka kostar programmering + bricka 200 kr (2018).